जेष्ठ नागरिकहरुका लागी कपडा बितरण कार्यक्रम

आगामी कार्यक्रमहरु ताजा अपडेट नगर गतिविधि ब्रेकिंग सुचना पाटी
आर्थिक बर्ष ०७८ ०७९ को लागी जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागी न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम मिति २०७८ साल असोज २४ गते आईतबार  दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्राङ्गणमा हुने भएको हुदाँ सम्पुर्ण वडा भित्रका ७० (सत्तरी)  बर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई  सहभागी गराई दिनुका साथै उक्त कार्यक्रम सहभागी हुन नसक्नेहरुका लागी सम्बन्धित वडा कार्यालय बाट नै वितरण हने दक्षिणकाली नगरपालीकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यलायले जनाएको छ ।