पूर्व कर्मचारीहरुको सूची

Photo Name Designation Section Email Phone Tenure सुशीला पौडेल (ढकाल) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव ललित कुमार थापा शाखा अधिकृत योजना तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख ९८४१३३५९८० विष्णु बहादुर के.सी. लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१७७७४८८ टीकाराम ज्ञवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – ९८५१२६२१११ काजी कुमार पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५१२६२१११ घनश्याम न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५१२६२१११ सोमा […]

बाकीं....

कर्मचारीहरुको सूची

Photo Name Designation Section Email Phone भोला प्रसाद चापागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५१२६२१११ दिपक कुमार के.सी. योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत / सूचना अधिकारी प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा suchanaadhikari@dakshinkalimun.gov.np ९८५११५७७५७ गणेश गुरुङ लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा mr.ganesh_gurung@live.com ९८४३९३०३४३ मनोज बुढाथोकी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६०२०५१३३ सन्तोष तामाङ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ९८४००५४८२६ […]

बाकीं....

सामुदायिक (छाडा) कुकुरहरुको व्यवस्थापन

सामुदायिक (छाडा) कुकुरहरुको व्यवस्थापनको लागी रेबिज रोग नियन्त्रण तथा बन्ध्याकरण शिविर कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

बाकीं....

दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी विद्युतीय बोलपत्र [E-Bidding] आह्वान

दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी विद्युतीय बोलपत्र [E-Bidding] आह्वान सम्बन्धी ३० दिने सूचना ।

बाकीं....

डांडिखेल बाटो स्तरोन्नती र सेतिदेवि बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी विद्युतीय बोलपत्र [E-Bid] आह्वान

डांडिखेल बाटो स्तरोन्नती र सेतिदेवि बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी विद्युतीय बोलपत्र [E-Bid] आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

बाकीं....