व्यवस्थित बन्दै कुमारी मन्दिर आसपास रहेका पिकनिक स्पोटहरु

ताजा अपडेट पर्यटन पूर्वाधार विकास

व्यवस्थित बन्दै कुमारी मन्दिर आसपास रहेका पिकनिक स्पोटहरु :

चैत्र ११,  काठमाडौं । फ्ल्यास् खबर

कुमारी मन्दिर आसपास रहेको पिकनिक स्पोटहरुमा रंगरोगन तथा ढुंगा छपाई कार्य तथा कम्पाउण्डमा रेलिङ लगायत बस्ने स्थानको व्यवस्था तथा रेलिङहरुमा रंगरोगनले उक्त स्थान निकै आकर्षित देखिएको छ । दक्षिणकाली क्षेत्र प्रबन्ध समितिको बजेटबाट उक्त पूर्वाधार विकासका काम भएको हो । कक्चो पाटीमा ढुंगा सोलिङ लगायत कुमारी मन्दिर, दक्षिणकाली बसपार्क जाने गोरेटो बाटोमा सिंढी निर्माण कार्य हालसालै सम्पन्न भएको छ । प्रबन्ध समितिद्वारा पूर्वाधार विकासका साथ-साथै कुमारी मन्दिर आसपास सरसफाईमा समेत ध्यान दिएको देखिन्छ । तर, पिकनिक स्थलहरुको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । प्रायजसो स्थानीय बासिन्दा पुजापाठको लागि कुमारी मन्दिर जाने पर्दछन् । संरक्षणको अभावमा ओझेल परेको कुमारी मन्दिर तथा परिसरमा रहेको पिकनिक सेटहरुमा रंगरोगन एवं कम्पाउण्ड रेलिङ र बस्ने ठाउँको व्यवस्थाले उक्त स्थान संरक्षित एवं व्यवस्थित रहेको छ ।

हाल अमानतमा (कार्यालय आफैले) पिकनिक सेटको शुल्क उठाई रहँदा कार्यालय आफैले र ठेक्का सम्झौता हुँदा ठेकेदारले फोहोर व्यवस्थापन समेत गर्नु पर्ने प्रावधान हुन सके आन्तरिक पर्यटकहरु पिकनिक, वनभोज गर्नेको संख्या बढ्नेछ । यसका लागि पिकनिक स्थलहरुको सरसफाई, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा उपत्यकाको उत्कृष्ट पिकनिक मनाउने गन्तब्यको रुपमा स्थापित हुन सक्छ । फोहोर संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी मन्दिर परिसर तथा वन क्षेत्रका फोहोरहरुको उचित व्यवस्थापन हुने थियो ।