उपमेयरद्वारा अपाङ्गता परिपत्र-पत्र वितरणको थालनी

ताजा अपडेट नगर गतिविधि

उपमेयरद्वारा अपाङ्गता परिपत्र-पत्र वितरणको थालनी :

चैत्र २६,  काठमाडौं । फ्ल्यास् खबर

जहाँ अपाङ्गता र असाह्यको सम्मान हुन्छ,
त्यहाँ भगवान् पनि खुशी हुन्छन् ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाबाट विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको पहिचान गरी उनीहरुलाई सेवा सुविधामा पहुँच स्थापित गर्न, त्यस्ता सेवा सुविधाहरुको लागि योजना निर्माण गर्न र स्थानीय तह देखि नै विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकृत लगत राख्न सहज तुल्याउने, अपाङ्गताको प्रकृति, वर्गीकरण र अवस्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेवा, सुविधा र अवसरको प्राथमिकीकरण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाई दक्षिणकाली नगरपालिकाबाट अपाङ्गता परिचय पत्र प्रदान गर्ने भएको हो । (क) पुर्ण अशक्त अपाङ्गता, (ख) अति अशक्त अपाङ्गता, (ग) मध्यम अपाङ्गता र (घ) सामान्य अपाङ्गता गरी जम्मा ४ गाम्भीर्यता आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसै गरी जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र समेत नगरपालिकाबाटै वितरण हुने भएको छ । साविक महिला तथा बालबालिकाको जिल्ला कार्यालय खारेज भएसंगै हाल सो कार्य स्थानीय तहबाटै हुने भएको हो ।